Letus - ukryte powiązania w bilansie

Letus - ukryte powiązania w bilansie

Witajcie. Dostałem prośbę od znajomych abym przebadał bilans spółki Letus Capital #LET. Postanowiłem się za to zabrać i dokopałem się do istotnych wniosków ale o nich tym razem na końcu.

Spółka praktycznie nie prowadzi działalności operacyjnej, dopiero ostatni kwartał przyniósł jej 160k przychodu i straty blisko zera. Jedyne co istotnego spółka posiada to udziały i powiązania i to na nie zwróciłem uwagę.

W aktywach długoterminowych za IIIkw 2015 mamy: Udziały w jednostkach powiązanych za 1.18 mln zł
Udziały w innych jednostkach za 1.87 mln zł
Podatek odroczony na 402k zł (jest to potencjalna nadwyżka podatku do zapłaty)
Z kolei w aktywach obrotowych:
Należności krótkoterminowe na 1.3 mln zł
Udzielone pożyczki na 415k zł
Kasa 21k zł
Reszta aktywów jest pomijalna.

Kapitał własny na 4mln zł - po ujęciu strat z lat ubiegłych i NIEWLICZENIU ostatniej emisji akcji
Zobowiązania stanowią 1.3mln zł - są to głównie zobowiązania handlowe, płace oraz podatki.
Kapitalizacja giełdowa wynosi 1.24mln zł

Niestety pojawia się problem - spółka nie pokazuje jasno jakie aktywa posiada, więc postanowiłem je odnaleźć ;-)

Na pierwszy rzut oka wziąłem powiązania osobowe:
Okazuje się że ludzie z GeneratoraOZE - już teraz przejęli kontrolę nad Letusem. Sama spółka zajmuje się zbudowaniem elektrowni wodnej w Mszanie Dolnej i zarzeka się że w lato 2016 zadebiutują na NC. Jest to dziwne ponieważ nie ma o nich rozgłosu - a ten jest niezbędny przy emisji na NC. Moim zdaniem więc może wchodzić w grę odwrotne przejęcie lub aportowanie praw do Letusa.

Wracając do tematu udziałów które spółka ma za 3mln zł. To dziwnym trafem nie wspomniano o ASSG - będącym Warszawskim Callcenter a w którym to Letus ma udziały jeszcze z czasów Goadvisers LINK Grzebiąc jeszcze głębiej okazuje się że letus ma udziały w spółce zależnej generatora OZE - Generatorze MEW

Apropo tego ukrywania majątku to Letus posiadał opcje na odkup akcji Alumast (edit: już ją sprzedał po 0.75):
Zarząd Letus Capital S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2013 roku zawarł umowę sprzedaży 358 884 szt. akcji spółki portfelowej ALUMAST S.A. po cenie 0,74 zł za szt. Zapisy umowy zawierają m.in. odroczony termin płatności za akcje a także opcję odkupu przez Emitenta sprzedanego pakietu akcji w cenie zawarcia transakcji, pomniejszonej o odstępne, które kupujący jest zobowiązany wypłacić Emitentowi w przypadku skorzystania z prawa odkupu. (Obecnie ta opcja byłaby warta gdzieś 250k zł) **

Pozostaje więc pytanie PO CO spółka tak mocno ukrywa swój majątek - który znacznie przewyższa kapitalizacje?

Moim zdaniem w chwili obecnej jedyną opcją jest wykorzystanie Letusa do realizacji planów Generatora OZE. Najprawdopodobniej będzie chodziło o jakąś formę jego przejęcia (niska wycena temu sprzyja), ewentualnie jako support do realizacji projektów spółki matki.