Pytania czytenikow w/s spolek z NC: HOR, XSM, SFN, CMC, BPN


Hej, dwójka moich czytelników poprosiła mnie o opinie na temat kilku spółek. Więc zamieszczam odpowiedz.


W pierwszej kolejności opiszę spółki o których analizę prosił Pan Gustaw.


BPN – (Blackpoint) Poprawa wyników od 4Q 2014, rezygnacja z transakcji przejęcia SCOT (Printe), Spór z HP.

Spółka zajmuje się tuszami do drukarek (odzyskuje je i regeneruje), stąd Spór z HP. Spory prawne to nic dobrego - dojdą spore koszty na prawników a w najgorszym razie odszkodowanie dla HP, co spowoduje koszty ze strony innych producentów tuszu.

Problem jest dostać jej sprawka, IR spółki pod tym względem kuleje w efekcie niewiele powiem na temat tej spółki, a przeszukiwać całego Internetu, aby odnaleźć to, co spółka powinna mieć na stronie nie zamierzam.

Przejęcie Scota – moim zdaniem dobrze, że Blackpoint od tego odstąpił z dwóch powodów. Po pierwsze chcieli dodrukować 25% akcji, z czego 1/6 mogła trafić bezpośrednio do FF = tąpnięcie kursu (
LINK)

Po drugie skoro optymistyczny research m&a stwierdził że będą problemy po przejęciu z kosztami i synergią to skończyłoby to się tragicznie (
LINK
LINK). W końcu 2/3 fuzjii kończy się klapą do których trzeba dopłacać, pomimo że zarządom takie operacje są wyjątkowo na rękę – premie, warranty itd. (LINK)

Problematyczny jest też akcjonariat spółki – fundy stanowią 3% + 18% akcji własnych – duże zagrożenie dla kursu, pytanie co zrobią z tymi akcjami, dla akcjonariuszy mniejszościowych najlepiej by było gdyby spółka je umorzyła, gorzej jak je wrzucą na rynek = załamanie kursu.

Opinia: Wstrzymuje się od jej wydania ponieważ mam zbyt mało danych finansowych.


CMC - Mniejsza ekspozycja na rynek włoski, perspektywy dla branży, mały FF (800 tys. akcji) i wysokie obroty w okolicach asymilacji

Comeco – torfy i podłoża to ich działalność podstawowa. Widać że emisja pomogła im zmniejszyć zadłużenie – to niby dobry znak, ale gdzie miejsce inwestycje?

W bilansie najciekawsze są WNP – 220 K – sporo jak na tego typu spółkę, zmieniło to dużo na korzyść aktywów trwałych.
Gotówka – marginalna ilość – niebezpiecznie to wygląda, chociaż jeśli dobrze ściągają należności to powinno być ok.

Niski ff – poważny minus bo często na takich walorach brakuje płynności, sytuacje ratuje fakt że spółka jest groszówką. A wysokie obroty przy asymilacji to norma – wiele osób chce się wyzbyć akcji jak najszybciej.

Przychody i zyski tragicznie wyglądają – wyraźnie widać że spółka traci udziały w rynku. A  należności spływają wolno.
A Utrata 50% rynku w 2 lata to katastrofa nawet dla spółki cyklicznej, widać to wszystko dobrze na screenie poniżej:Dodatkowo branża hodowców i sprzedaży kwiatów jest schyłkowa, jedyna nadzieja w hobbystycznym ogrodnictwie  (
LINK
) oraz eksporcie.

Opinia: Lepiej sobie póki co ją odpuścić i poszukać lepszych spółek, z roku na rok CMC wyraźnie traci przychody, zyski i rentowność.. A emisją pokryli głównie długi – to też nic dobrego.


SFN - Ocena możliwości poprawy wyników w kolejnych kw., wycena na tle branży, wzrost obrotów w czerwcu

Sferanet – spółka zajmuje się sprzedażą internetu i kablówki.

Q1/2015 wypadł słabo, jedynie 1/3 ubiegłorocznego zysku, do tego przychody były niemalże takie same – wygląda na brak kontroli nad kosztami np. usług obcych u kontrahentów czy zusów. Chociaż zarząd tłumaczy to promocjami dla klientów.
Podobnie Q4/2014 – spadek o 2/3

Jednak zeszły rok był dobry jako całość – przychody + 15%, zysk prawie +300%. A przychody rosły szybciej niż koszty.

Branża jest trudna - wysokie koszty inwestycyjne + bój cenowy o klienta, często widoczny w formie nagonek na klienta. Na korzyść spółki działa posiadanie własnej infrastruktury sieciowej.

Opinia – lepiej wstrzymać się z zakupami do czasu pokazania raportu z solidnymi wynikami, póki co fundamenty są przeciw spółce głownie za spraw ostatniego półrocza.


XSM – xsystem ;Nowy produkt własny Accelo, konkurencja w branży, emisja obligacji, wpływ kontraktu z Rządowym Centrum Legislacji na wyniki

Spora dotacja 1,4 mln w lato ur na rozwój accelo na (+) dla spółki, w końcu dzięki temu cześć gotówki na r&d można było spożytkować inaczej.

Accelo – Produkt wygląda ok, ostatnio tworzy się moda na elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczne rozliczanie kadr wiec powinnien się sprzedać a na pewno zwrócić poniesione nakłady, kwestia ceny po jakiej produkt będzie sprzedawany. Dodatkowo program jest komplementarny z reszta oferty spółki.

Ostatni kwartał -480tys zł, jest to bardzo poważna strata w efekcie cashflow rdr zmalał o ponad 880tys zł i spółka w takim tempie będzie musiała szukać kolejnego źródła kapitału. Na spadek CF istotny wpływ miały wydatki na RMK w kwocie 315tys zł.

Kolejny (-) to Słaba płynność na walorze, ale każda z powyższych spółek ma ten problem.

Opinia: Lepiej się wstrzymać zanim spółka nie pokaże lepszych wyników i nie zabezpieczy pozycji gotówkowej

============================

Teraz przyszedł czas na publikację mojej konwersjacji z Kamilem z
AnalizCornix odnośnie Hortico. Spółkę uznałem za dobrą propozycję średnioterminową z małego parkietu. Okazuje się że prawdopodobnie popełniłem duży błąd przy jej określeniu.

Ze spółki przyszły dwie istotne informacje, spółka wypłaci dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. w wysokości 0,15 zł na akcję – bardzo dobra informacja dla akcjonariuszy.

Emitent przewiduje także sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF – powinna być to pozytywna in formacja, dzięki niej hortico będzie wykazywało lepsze zyski (MSSF – umożliwia min. wycenę aktywów trwałych za pomocą ceny rynkowej a nie nabycia), jednak poprzednie sprawka staną się przez to bezużyteczne pod względem analitycznym.


“Inne wartości niematerialne i prawne” w aktywach wzrosły o 1,5 mln. Jeśli ukryli tam koszty to ZN już tak ładnie nie wygląda. 

Możliwe – skok jest WNIP ogromny, a spółka enigmatycznie na ten temat napisała w sprawku. Pozostałe koszty były jednak w miarę proporcjonalne do przychodów. Cytując spółkę:

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.”

Przybyło im 7 mln należności handlowych, czyli wzrost o 50% , a przychody mniejsze niż w IVQ2014. Dlaczego wzrastają należności skoro przychody mniejsze niż w IVQ2014?

Słaba windykacja faktur, dawanie dużych kredytów kupieckich konsumentom lub rozluźnienie polityki sprzedaży. Najgorsze w tym jest to że takie poluzowanie sprzedaży potrafi narobić poważne problemy gotówkowe dla spółki. Na korzyść spółki działa jedynie fakt że zaczął się sezon a ich klienci chcą się zatowarować.Ich aktywa wzrosły z 48 do 72 mln. Sporo… + 50% idealnie. :) Praktycznie cały wzrost jest finansowany z kapitału obcego, bo 22 mln pochodzi ze zwiększonych zobowiązań. Głównie krótkoterminowych, a w nich:


Kredyty i pożyczki krótkoterminowe wzrosty o 6 mln do 10,5 mln. To połowa KW. Strasznie dużo. W RPP w finansowej widać wpływ 5,6 mln z pożyczek. 

Łącznie w I kwartale mają +2,5 mln gotóweczki, ale cały wpływ z innych zobowiązań finansowych wydali na fabrykę. Skoro 13 mln wpłynęło od tak, to w końcu odpłynie… z czego oni to pokryją? Niestety spółka ma 2,5 milionową lukę w Kapitale Obrotowym Netto oraz zapakowała się zobowiązaniami finansowymi i kredytami. W chwili obecnej niewiele jej pozostało – zwiększenie marży , podwyżka cen, lub zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań finansowych krótkoterminowych. Z tych metod tylko pierwsza nie odbija się na kondycji całej firmy. Sytuacja nie jest zbyt miła, niemniej spółka potrafiła poprawiać zyski więc może udać się i tym razem ;-)

Czym są te inne zobowiązania finansowe?

Krótkoterminowe są to:
otrzymane kaucje,

zobowiązania wobec towarzystw ubezpieczeniowych,
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego,

inne niż z tytułu wynagrodzeń zobowiązania wobec pracowników,
wpłaty z zysku,

zobowiązania wewnątrzzakładowe,

Inne finansowe zobowiązania długoterminowe Są to zobowiązania dłuższe niż 12 miesięcy wynikające z innych dokonywanych przez jednostkę operacji finansowych; są to na przykład zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych(warrantów, transakcji swap, praw emisyjnych).

Link opisujący jak wycenia się w bilansie takiego typu instrumenty.

Inne zobowiązania finansowe -> +13 mln z praktycznie zera, a to aktualnie 65% w stosunku do KW! Jak oni to spłacą? 13 mln + kolejne 5,6 mln z pożyczek…! No i handlowe +4mln, ale to to niegroźne raczej. Wiesz o co może chodzić z zobowiązaniami finansowymi, które tak diametralnie narosły ? Jakieś opcje walutowe dla eksportu/importu? W RPP operacyjnym widać +16mln z zobowiązań (bez pożyczek), to w większości z tych właśnie operacji finansowych.


Moim zdaniem Leasing + ubezpieczenia + jakiś forward na eksport

Moja opinia: Spółka Hortico pokazała że potrafi zarabiać pieniądze, jednak moja szybka analiza całego małego parkietu nie ujęła zagrożeń związanych z jej bilansem i zobowiązaniami.
W efekcie Hortico trafiła do spółek średnioterminowych a nie spekulacyjnych zgodnie z moimi kryteriami. Dlatego należy być otwartym na inne opinie oraz cały czas doskonalić swój warsztat analityczny.

Co do samej spółki zalecam napisać mail do zarządu w/s zobowiązań finansowych chyba że ktoś ze spółki wypowie się w komentarzu ;-)


Swoją drogą zapraszam na blog Kamila, ma on naprawdę dopracowany warsztat analityczny i naprawdę błyskotliwy umysł umiejący doszukać się rzeczy których inni nie zauważają a mają duży wpływ na ocenę spółki.